Giỏ hàng0
Giỏ Hàng
0

Đèn lối đi

MÃ HÀNG: MT-212

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 250 x 250mm
Chiều cao (H): 300mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm – kính
Xuất xứ: Maxlite Viêtnam

MÃ HÀNG: MT-210

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 250 x 250mm
Chiều cao (H): 300mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm – kính
Xuất xứ: Maxlite Viêtnam

MÃ HÀNG: MG-111S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 225 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam

MÃ HÀNG: MG-110S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 225 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam

MÃ HÀNG: MG-113S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 225 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam

MÃ HÀNG: MG-120S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 225 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam
2,640,000.00 1,320,000.00

MÃ HÀNG: MG-114S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 225 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam

MÃ HÀNG: MG-115S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 225 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam

MÃ HÀNG: MG-116S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 160 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam

MÃ HÀNG: MG-117S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 160 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam

MÃ HÀNG: MG-118S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 160 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam

MÃ HÀNG: MG-119S

Công suất: 7-12W LED (E27)
Điện áp: 150÷250V/50÷60Hz
Đường kính (Ø): 160 mm
Chiều cao (H): 600 – 800 – 1000mm
Chất liệu: Nhôm đúc áp lực cao
Xuất xứ: Maxlite Việt Nam