Giỏ hàng0
Giỏ Hàng
0

Cột đèn sân vườn (2 bóng)

MÃ HÀNG: MG-215

Chất liệu: Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao: 4.500mm
Đèn: nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn: E27
Màu sơn: sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt: công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-214

Chất liệu: Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao: 4.500mm
Đèn: nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn: E27
Màu sơn: sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt: công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-213

Chất liệu: Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao: 4.500mm
Đèn: nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn: E27
Màu sơn: sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt: công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-212

Chất liệu: Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao: 4.100mm
Đèn: nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn: E27
Màu sơn: sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt: công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-211

Chất liệu: Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao: 4.100mm
Đèn: nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn: E27
Màu sơn: sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt: công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-210

Chất liệu: Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao: 3.700mm
Đèn: nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn: E27
Màu sơn: sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt: công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-216

Chất liệu: Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao: 3.9 Mét
Đèn: nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn: E27
Màu sơn: sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt: công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….