Giỏ hàng0
Giỏ Hàng
0

Cột đèn sân vườn (2 bóng)

MÃ HÀNG: MG-215

Chất liệu : Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao : 4.500mm
Đèn : nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn : E27
Màu sơn : sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt : công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-214

Chất liệu : Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao : 4.500mm
Đèn : nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn : E27
Màu sơn : sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt : công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-213

Chất liệu : Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao : 4.500mm
Đèn : nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn : E27
Màu sơn : sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt : công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-212

Chất liệu : Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao : 4.100mm
Đèn : nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn : E27
Màu sơn : sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt : công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-211

Chất liệu : Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao : 4.100mm
Đèn : nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn : E27
Màu sơn : sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt : công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-210

Chất liệu : Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao : 3.700mm
Đèn : nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn : E27
Màu sơn : sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt : công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….

 

MÃ HÀNG: MG-216

Chất liệu : Đế Cột, Thân cột, Tay đèn bằng gang xám hoặc nhôm
Chiều cao : 3.9 Mét
Đèn : nhôm đúc, chụp bảo vệ bằng thủy tinh, có tán quang,  Tán quang
Đuôi đèn : E27
Màu sơn : sơn màu trang trí theo yêu cầu
Lắp đặt : công viên , khu vui chơi, sân vườn, hành lang đô thị….